തിരുവനന്തപുരത്ത് കുഞ്ഞിനെ ട്രെയിൽവേ പാളത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് യുവതി ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു: ട്രെയിനിന് അടിയിൽപ്പെട്ട് കുഞ്ഞ് മരിച്ചു

arya antony May 23, 2020

തിരുവനന്തപുരം: 6 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ട്രെയിൽവേ പാളത്തിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് യുവതി ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചു. കുഞ്ഞ് ട്രെയിനിന് അടിയിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു.

പാറശ്ശാല സ്വദേശിയായ യുവതിയാണ് കുഞ്ഞിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് അമ്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചത്. യുവതി ഇപ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

Read more about:
RELATED POSTS
EDITORS PICK