രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ വോള്‍വോ കാര്‍

വോള്‍വോ കാറുകളുടെ മുഖ്യ ആകര്‍ഷണം അവയുടെ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളാണ്. സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന ഇത്തരക്കാര്‍ക്കായി രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ വോള്‍വോ കാര്‍ വോള്‍വോ വി 40 ഇന്ത്യയിലവതരിപ്പിച്ചു. നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് വില്‍പ്പനയിലുള്ള ക്രോസ്...