പഴവര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ശീലമാക്കാം രോഗത്തെ ചെറുക്കാം

പൊതുവെ നമ്മള്‍ മലയാളികള്‍ ഭക്ഷണപ്രിയരാണ്. എന്ത് കിട്ടിയാലും എപ്പോള്‍ കിട്ടിയാലും അത് വാരിവലിച്ച് കഴിക്കും. എന്നാല്‍ ഭക്ഷണത്തില്‍ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ നമ്മള്‍ ശ്രദ്ധക്കാറില്ല. നിത്യേന കഴിക്കുന്ന പഴങ്ങളിലും പച്ചക്കറികളിലുമുണ്ട്...