സൂയസ് കനാലില്‍ കുടുങ്ങിയ കപ്പല്‍ ചലിച്ചു തുടങ്ങി; തടസ്സം നീങ്ങുന്നു

സൂയസ് കനാലില്‍ കുറുകെ കുടുങ്ങിയ കൂറ്റന്‍ ചരക്കുകപ്പല്‍ ‘എവര്‍ഗിവൺ ‘ നീക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ആറു ദിവസമായി നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളിൽ ഇപ്പോള്‍ പുരോഗതി ഉള്ളതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ.കപ്പലിന്‍റെ മുന്‍, പിന്‍ ഭാഗങ്ങള്‍ നാലു മീറ്റര്‍ ചലിച്ചതായി...