കണ്ണിനു ചുറ്റുമുള്ള കറുപ്പു നിറം മാറ്റാൻ

തിളക്കത്തോടെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന കണ്ണുകള്‍ ആരോഗ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആയുര്‍വേദ പരിഹാരങ്ങള്‍. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളില്‍ വച്ച്‌ ഏറ്റവും മനോഹരമായ അവയവമാണ്‌ കണ്ണുകള്‍. ഒരു വ്യക്‌തിയുടെ മനസ്‌ അയാളുടെ കണ്ണുകളില്‍ വായിച്ചറിയാം. തിളക്കത്തോടെ...

കണ്ണിന്റെ കറുത്ത വലയങ്ങള്‍ വിഷമിപ്പിക്കുന്നോ..?

പ്രായം കൂടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി താഴത്തെ കണ്‍പോളകള്‍ മുഴച്ചുവരികയും അതു മൂലം കണ്ണിനു താഴെ ഇരുണ്ട നിഴല്‍ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കരിവളയം (ഡാര്‍ക്ക് സര്‍ക്കിള്‍സ്) എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് വളരെ സാധാരണമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്...