വരണ്ട ചര്‍മ്മത്തിന് പരിഹാരം വീട്ടില്‍ തന്നെ

പലതരം ചര്‍മ്മങ്ങള്‍ ഉള്ളവരുടെയിടയില്‍ ഏറ്റവും പ്രശ്നക്കാരനാകുന്നതാണ് വരണ്ട ചര്‍മ്മം. ഇത് പരിഹരിക്കാന്‍ പതിവായി മോയ്ചറൈസര്‍ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മോയ്സ്ചറൈസറില്‍ എണ്ണയുടെ അംശം കുറവായാല്‍ ചര്‍മ്മം വേഗത്തില്‍ വരണ്ട് പോകും. ഇത്തരം പ്രശ്നമുള്ളവര്‍ സോപ്പുപയോഗിക്കുന്നതില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്....

മുഖം തിളങ്ങാന്‍ ഒരു തക്കാളി മതി

തക്കാളി കൊണ്ട് ചർമ്മ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെ സാധ്യമാകും എന്നാണോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, എന്നാൽ അതിന് വഴിയുണ്ട്. ഇതാ കരുവാളിപ്പ് മാറി മുഖം തിളങ്ങാൻ ചില തക്കാളി ഫേസ്പാക്കുകൾ. തക്കാളി നീരും നാരങ്ങാനീരും സമം...