കറികളില്‍ കടുക് വറുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം ഉള്ളവർ അറിയാൻ

കറികളില്‍ കടുക് വറുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ശീലം പണ്ടു കാലം മുതല്‍ തന്നെ കേരളീയര്‍ക്കുണ്ട്. കടുക് വറുത്തിടുമ്ബോഴുള്ള ഗന്ധം മാത്രമല്ല, ഭക്ഷണപദാര്‍ഥങ്ങള്‍ക്ക് രുചി വര്‍ധിപ്പിക്കുവാനും അവയെ കേടു കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനും കടുകിനു കഴിയും. ഇത്...

കടുക് കൃഷി ചെയ്യാൻ ഇത്ര എളുപ്പമായിരുന്നോ?

ഏതൊരു പച്ചക്കറി വിത്തും പാകുന്നതുപോലെ കടുക് വിത്ത് മണ്ണിൽ നിലത്തോ, ഗ്രോ ബാഗിലോ പാകി കൊടുക്കാം. നല്ല വെയിൽ ഉള്ള സമയമാണ് കടുക് കൃഷി ചെയ്യാൻ യോജിച്ചത്. വിത്ത് മുളച്ചു തൈ ആയാൽ...